DTP

When asked if we have a "standard price per page" or how much we charge for "jobs in InDesign", or how much we charge "per hour", we tend to answer the same way a used-car dealer would if asked if he has a standard price for used cars: that depends on a number of things. 


In order to keep our prices competitive, we need to charge differently according to types of contents and processes. Similarly, people having very different levels of skills, charging per the hour is neither practical, nor necessarily fair. Our prices are therefore fixed by a quotation for each project.


The best way to get a precise price for a DTP localisation job is to request quotation by sending us a reference document in PDF format (either the same document in a different language, or a similar document from a previous period) and telling us briefly what is needed and any other relevant information, so we can at least give an estimate on that basis, while waiting for other artwork files, as the case may be.Oblikovanje
Logotip in znak (vizualna oblika poimenovanja vašega podjetja / organizacije) 600 €
Preoblikovanje logotipa / znaka (preoblikovanje obstoječega logotipa / znaka) 400 €
Blagovna znamka (logotip za organizacije, izdelke, storitve ali hčerinska podjetja) 650 €
Barvni sistemi (kombinacija barvnih sistemov z blag.  znamkami ali pri kompleksnih označ. sistemih)……….. 300 €
Izbor tipografije (tipografije opredelitev tipografij, ki se smejo uporabljati v celostni grafični podobi) 60 €
Maskota (ilustracija identitetnega lika) 600 - 1200 €
Ikonografija (oblikovanje posameznih ilustriranih ikon) 50 €
Znak obletnice (oblikovanje znaka) 250 €
Poslovne tiskovine
Dopisni papir (dopisni papir v skladu s CGP in ustreznimi zakonskimi podatki + template datoteka) 100 €
Poslovna vizitka (osebna ali splošna vizitka v skladu s CGP za poslovno komuniciranje – 2 mutaciji) 50 €
Kuverta (oprema pisemskih kuvert v skladu s CGP in pravilnikom PTT) 45 €
Štampiljka (oblikovanje štampiljke v skladu s CGP in po zakonskih standardih) 40 €
Boni, vstopnice, izkaznice 70 €
Poslovna mapa (oblikovanje klasične poslovne mape v skladu s CGP) 150 €
Vabilo (oblikovanje vabila za želene dogodke ali obletnice) 80 €
Voščilnice 70 €
Diploma, priznanje 90 €
Poslovne publikacije, katalogi, prospekti, knjige, zborniki
Grafična zasnova kataloga (idejna zasnova vizualne oblike kataloga, prospekta) 450 €
Ovitek kataloga 250 €
Tipična stran kataloga 130 €
Realizacija do 4 strani (prelom) 60 € / stran
Realizacija do 5-8 strani (prelom) 40 € / stran
Realizacija do 9-16 strani (prelom) 26 € / stran
Prelom publikacije za stran (slike, grafikon, sheme in besedilo) 9 € / stran
Prelom znanstvene publikacije (po dogovoru, glede na zahtevnost 15 – 25 €
Prelom knjige (<200 strani, samo besedilo, 3 korekture) 2 € / stran
Prelom knjige (>200 strani, samo besedilo, 3 korekture) 1,5 € / stran
Grafična zasnova zgibanke 200 €
Grafična zasnova zbirke 320 €
Ovitek knjige 150 €
Tipična stran knjige 130 €
Realizacija 35 € / ura
Plakati, ogledni kartoni, oglasi
Plakat (idejna zasnova vizualne oblike kataloga, prospekta) 250 €
Ogledni - mobilni kartoni 350 €
Oglas do A4 320 €
Oglas do A6 210 €
Predelava oglasa 45 €
Oglasno obvestilo 90 €
Letak A5 obojestransko 110 €
Letak A4 obojestransko 140 €
Revija, časopisi
Grafična zasnova revije (idejna zasnova vizualne oblike revije) 550 €
Ovitek revije 350 €
Tipična stran revije 160 €
Glava revije (razpoznavni napis) 600 €
Grafična zasnova časopisa (idejna zasnova vizualne oblike časopisa) 500 €
Glava časopisa (oblikovanje glave in prve strani časopisa) 600 €
Tipična stran časopisa (oblikovanje tipičnih strani časopisa, po kateri se naredi prelom) 150 €
Glava rubrike časopisa 100 €
Označevalni sistemi
Sistem za večje objekte 500 €
Označitev prostorov 100 €
Usmerjevalne table 150 €
Razpoznavna tabla 250 €
Označevanje mobil 420 €
Zastave 80 €
Transparenti, enostavni panoji 150 €
Razstavni panoji 240 €
Digitalna fotografija
Digitalno fotografiranje artiklov, prostorov ... velikost 20 mb 15 €
Digitalno fotografiranje artiklov, prostorov ... velikost 40 mb 20 €
Digitalno fotografiranje artiklov, prostorov ... velikost 80 mb 30 €
Fotografiranje realizacija 45 € / ura
Splet
Idejna zasnova in izvedba manj zahtevne spletne strani 500 – 800* €
Idejna zasnova in izvedba srednje zahtevne spletne strani 1400* €
Idejna zasnova in izvedba zelo zahtevne spletne strani 2900* €
* cena je okvirna, glede na obseg se izdela predračun
Priprava in obdelava materialov za splet
Obdelava materiala 35 € / ura
Optimizacija slik za splet 35 € / ura
Vnos vsebine / osnovno 35 € / ura
Vnos vsebine / zahtevno 45 € / ura
Vnos slik brez obdelave 35 € / ura (do 20 slik)
Drugo
Oblikovanje (delovna ura za grafično oblikovanje) 50 €
DTP prelom (delovna ura za korekture oblikovanja, realizacijskih del in priprave za tisk) 35 €
Ekspertna ura (delovna ura strokovnega svetovanja iz področja oblikovanja, multimedije in marketinga) 80 €
Skeniranje
Sken (tekst, linijski) 5 €
Barvna slika z obdelavo 6 €
Diapozitiv do A4 z obdelavo 10 €
Diapozitiv nad A4 z obdelavo 12 €
Oblikovanje
Logotip in znak (vizualna oblika poimenovanja vašega podjetja / organizacije) 600 €
Preoblikovanje logotipa / znaka (preoblikovanje obstoječega logotipa / znaka) 400 €
Blagovna znamka (logotip za organizacije, izdelke, storitve ali hčerinska podjetja) 650 €
Barvni sistemi (kombinacija barvnih sistemov z blag.  znamkami ali pri kompleksnih označ. sistemih)……….. 300 €
Izbor tipografije (tipografije opredelitev tipografij, ki se smejo uporabljati v celostni grafični podobi) 60 €
Maskota (ilustracija identitetnega lika) 600 - 1200 €
Ikonografija (oblikovanje posameznih ilustriranih ikon) 50 €
Znak obletnice (oblikovanje znaka) 250 €
Poslovne tiskovine
Dopisni papir (dopisni papir v skladu s CGP in ustreznimi zakonskimi podatki + template datoteka) 100 €
Poslovna vizitka (osebna ali splošna vizitka v skladu s CGP za poslovno komuniciranje – 2 mutaciji) 50 €
Kuverta (oprema pisemskih kuvert v skladu s CGP in pravilnikom PTT) 45 €
Štampiljka (oblikovanje štampiljke v skladu s CGP in po zakonskih standardih) 40 €
Boni, vstopnice, izkaznice 70 €
Poslovna mapa (oblikovanje klasične poslovne mape v skladu s CGP) 150 €
Vabilo (oblikovanje vabila za želene dogodke ali obletnice) 80 €
Voščilnice 70 €
Diploma, priznanje 90 €
Poslovne publikacije, katalogi, prospekti, knjige, zborniki
Grafična zasnova kataloga (idejna zasnova vizualne oblike kataloga, prospekta) 450 €
Ovitek kataloga 250 €
Tipična stran kataloga 130 €
Realizacija do 4 strani (prelom) 60 € / stran
Realizacija do 5-8 strani (prelom) 40 € / stran
Realizacija do 9-16 strani (prelom) 26 € / stran
Prelom publikacije za stran (slike, grafikon, sheme in besedilo) 9 € / stran
Prelom znanstvene publikacije (po dogovoru, glede na zahtevnost 15 – 25 €
Prelom knjige (<200 strani, samo besedilo, 3 korekture) 2 € / stran
Prelom knjige (>200 strani, samo besedilo, 3 korekture) 1,5 € / stran
Grafična zasnova zgibanke 200 €
Grafična zasnova zbirke 320 €
Ovitek knjige 150 €
Tipična stran knjige 130 €
Realizacija 35 € / ura
Plakati, ogledni kartoni, oglasi
Plakat (idejna zasnova vizualne oblike kataloga, prospekta) 250 €
Ogledni - mobilni kartoni 350 €
Oglas do A4 320 €
Oglas do A6 210 €
Predelava oglasa 45 €
Oglasno obvestilo 90 €
Letak A5 obojestransko 110 €
Letak A4 obojestransko 140 €
Revija, časopisi
Grafična zasnova revije (idejna zasnova vizualne oblike revije) 550 €
Ovitek revije 350 €
Tipična stran revije 160 €
Glava revije (razpoznavni napis) 600 €
Grafična zasnova časopisa (idejna zasnova vizualne oblike časopisa) 500 €
Glava časopisa (oblikovanje glave in prve strani časopisa) 600 €
Tipična stran časopisa (oblikovanje tipičnih strani časopisa, po kateri se naredi prelom) 150 €
Glava rubrike časopisa 100 €
Označevalni sistemi
Sistem za večje objekte 500 €
Označitev prostorov 100 €
Usmerjevalne table 150 €
Razpoznavna tabla 250 €
Označevanje mobil 420 €
Zastave 80 €
Transparenti, enostavni panoji 150 €
Razstavni panoji 240 €
Digitalna fotografija
Digitalno fotografiranje artiklov, prostorov ... velikost 20 mb 15 €
Digitalno fotografiranje artiklov, prostorov ... velikost 40 mb 20 €
Digitalno fotografiranje artiklov, prostorov ... velikost 80 mb 30 €
Fotografiranje realizacija 45 € / ura
Splet
Idejna zasnova in izvedba manj zahtevne spletne strani 500 – 800* €
Idejna zasnova in izvedba srednje zahtevne spletne strani 1400* €
Idejna zasnova in izvedba zelo zahtevne spletne strani 2900* €
* cena je okvirna, glede na obseg se izdela predračun
Priprava in obdelava materialov za splet
Obdelava materiala 35 € / ura
Optimizacija slik za splet 35 € / ura
Vnos vsebine / osnovno 35 € / ura
Vnos vsebine / zahtevno 45 € / ura
Vnos slik brez obdelave 35 € / ura (do 20 slik)
Drugo
Oblikovanje (delovna ura za grafično oblikovanje) 50 €
DTP prelom (delovna ura za korekture oblikovanja, realizacijskih del in priprave za tisk) 35 €
Ekspertna ura (delovna ura strokovnega svetovanja iz področja oblikovanja, multimedije in marketinga) 80 €