DTP

Smo agencija z dolgoletnimi izkušnjami in kadri, ki vedo, kako najbolje doseči skupaj zastavljene cilje.

Poznamo in uporabljamo večino standardnih programskih in strojnih orodij, kar nam omogoča neovirano delo, povezljivost in kompatibilnost na veh stopnjah projekta. 
Zato ponujamo tudi celostno izvedbo

 

priprave za tisk

tiskarskih storitev

interneta

DVD in CD-ROM aplikacij

videa

avdia

Želimo biti vaš strateški partner, saj verjamemo v kreativnost kot najmočnejše marketinško orodje za gradnjo blagovnih znamk. Pomagamo vam tudi pri svetovanju, načrtovanju in izvajanju celovitih programov na področju odnosov z javnostmi.

Naši odliki sta hitra odzivnost in prožnost, ključni za uspešno izpolnitev vaših želja, ki se zaradi sodobnega življenjskega utripa hitro spreminjajo.

Opozarjamo pa vas, da zlepa nismo zadovoljni, saj se zavedamo, da vedno obstaja še boljša pot. Naši temelji so timsko delo, odkrita komunikacija, znanje in strokovnost, medsebojno zaupanje in humor, ki je še kako pomemben v današnjih težkih časih.

Srečni smo, ko izpolnimo vaša pričakovanja, zadovoljni pa le, če jih tudi presežemo.


CENIK
(osnova je cenik društva oblikovalcev)

Cene posameznih grafičnih elementov v tem ceniku vključujejo pripravo osnutka, pripravo datotek za korekture in vnos korektur ter pripravo končnih datotek za tisk ali za objavo na spletu. Sicer ne zajemajo preslikavanja, fotografiranja, obdelave slik (razen, če je navedeno drugače), izdelave ilustracij, grafikonov, lektoriranja, prevajanja in urejanja. 
Česar ne najdete v tem ceniku, se obračuna po ceniku društva oblikovalcev ali po urni postavki, vaši specifični zahtevi pa bomo pripravili poseben predračun. Razširjeni cenik je sicer na voljo na sedežu podjetja. Cene so brez ddv.
Po želji nudimo tudi tisk. Cene tiska so odvisne od naklade, papirja in vrste tiska in so stvar posebnega predračuna.

 

Skeniranje  
Sken (tekst, linijski)  5 €
Barvna slika z obdelavo  6 €
Diapozitiv do A4 z obdelavo  10 €
Diapozitiv nad A4 z obdelavo  12 €
   
Oblikovanje  
Logotip in znak (vizualna oblika poimenovanja vašega podjetja / organizacije) 600 €
Preoblikovanje logotipa / znaka (preoblikovanje obstoječega logotipa / znaka) 400 €
Blagovna znamka (logotip za organizacije, izdelke, storitve ali hčerinska podjetja) 650 €
Barvni sistemi (kombinacija barvnih sistemov z blag.  znamkami ali pri kompleksnih označ. sistemih                               300 €
Izbor tipografije (tipografije opredelitev tipografij, ki se smejo uporabljati v celostni grafični podobi) 60 €
Maskota (ilustracija identitetnega lika) 600 - 1200 €
Ikonografija (oblikovanje posameznih ilustriranih ikon) 50 €
Znak obletnice (oblikovanje znaka) 250 €
   
Poslovne tiskovine  
Dopisni papir (dopisni papir v skladu s CGP in ustreznimi zakonskimi podatki + template datoteka) 100 €
Poslovna vizitka (osebna ali splošna vizitka v skladu s CGP za poslovno komuniciranje – 2 mutaciji) 50 €
Kuverta (oprema pisemskih kuvert v skladu s CGP in pravilnikom PTT) 45 €
Štampiljka (oblikovanje štampiljke v skladu s CGP in po zakonskih standardih) 40 €
Boni, vstopnice, izkaznice 70 €
Poslovna mapa (oblikovanje klasične poslovne mape v skladu s CGP) 150 €
Vabilo (oblikovanje vabila za želene dogodke ali obletnice) 80 €
Voščilnice 70 €
Diploma, priznanje 90 €
   
 Poslovne publikacije, katalogi, prospekti, knjige, zborniki   
 Grafična zasnova kataloga (idejna zasnova vizualne oblike kataloga, prospekta)  450 €
 Ovitek kataloga   250 €
 Tipična stran kataloga   130 €
 Realizacija do 4 strani (prelom)   60 € / stran
 Realizacija do 5-8 strani (prelom)   40 € / stran
 Realizacija do 9-16 strani (prelom)  26 € / stran
 Prelom publikacije za stran (slike, grafikon, sheme in besedilo  9 € / stran
 Prelom znanstvene publikacije (po dogovoru, glede na zahtevnost   15 – 25 €
 Prelom strokovne knjige (<200 strani, samo besedilo, 3 korekture)  2,5 € / stran
 Prelom strokovne knjige (>200 strani, samo besedilo, 3 korekture)  2,0 € / stran
 Grafična zasnova zgibanke  200 €
 Grafična zasnova zbirke  320 €
 Ovitek knjige  150 €
 Tipična stran knjige  130 €
 Realizacija  35 € / ura
   
 Plakati, ogledni kartoni, oglasi   
 Plakat (idejna zasnova vizualne oblike kataloga, prospekta)  250 €
 Ogledni - mobilni kartoni  350 €
 Oglas do A4  320 €
 Oglas do A6  210 €
 Predelava oglasa  45 €
 Oglasno obvestilo  90 €
 Letak A5 obojestransko  110 €
 Letak A4 obojestransko  140 €
   
 Revija, časopisi  
 Grafična zasnova revije (idejna zasnova vizualne oblike revije)  550 €
 Ovitek revije  350 €
 Tipična stran revije  160 €
 Glava revije (razpoznavni napis)  600 €
 Grafična zasnova časopisa (idejna zasnova vizualne oblike časopisa)  500 €
 Glava časopisa (oblikovanje glave in prve strani časopisa)  600 €
 Tipična stran časopisa (oblikovanje tipičnih strani časopisa, po kateri se naredi prelom)  150 €
 Glava rubrike časopisa  100 €
   
 Označevalni sistemi  
 Sistem za večje objekte  500 €
 Označitev prostorov   100 €
 Usmerjevalne table   150 €
 Razpoznavna tabla   250 €
 Označevanje mobil  420 €
 Zastave  80 €
 Transparenti, enostavni panoji  150 €
 Razstavni panoji  240 €
   
 Digitalna fotografija  
 Digitalno fotografiranje artiklov, prostorov ... velikost 20 mb   15 €
 Digitalno fotografiranje artiklov, prostorov ... velikost 40 mb  20 €
 Digitalno fotografiranje artiklov, prostorov ... velikost 80 mb  30 €
 Fotografiranje realizacija  45 € / ura
   
 Splet   
 Idejna zasnova in izvedba manj zahtevne spletne strani  500 – 800* €
 Idejna zasnova in izvedba srednje zahtevne spletne strani  1400* €
 Idejna zasnova in izvedba zelo zahtevne spletne strani  2900* €
 * cena je okvirna, glede na obseg se izdela predračun

 

 
   
 Priprava in obdelava materialov za splet   
 Obdelava materiala  35 € / ura
 Optimizacija slik za splet  35 € / ura
 Vnos vsebine / osnovno  35 € / ura
 Vnos vsebine / zahtevno  45 € / ura
 Vnos slik brez obdelave  35 € / ura (do 20 slik)
   
 Drugo 
 Oblikovanje (delovna ura za grafično oblikovanje)   50 €
 DTP prelom (delovna ura za korekture oblikovanja, realizacijskih del in priprave za tisk)   35 €
 Ekspertna ura  (delovna ura strokovnega svetovanja iz področja oblikovanja, multimedije in marketinga  80 €


Vse cene so brez DDV

Ljubljana, december 2017