OBRAZCA UPN in UPN QR

WWW.UPN.SI

WWW.UPN-QR.SI


Obrazec UPN  je namenjen za ročno in strojno izpolnjevanje podatkov, in sicer:

-  ročno izpolnjevanje, z velikimi tiskanimi črkami. V posamezna okenca v poljih vpišemo eno črko oziroma številko. Obvezna je uporaba pisal s temno barvo (črna, modra). Vsebino polj vpišemo tako, da je poravnana na levo stran – začetek polja. Znesek vpišemo v polje s centi, poravnano desno. Polje »Ime, ulica in kraj« vpišemo tako, da vsak podatek zapišemo v svojo vrstico in pazimo, da se ne prekrivajo.

-  strojno izpolnjevanje, s predpisano neproporcionalno pisavo Courier New 12 CPI (poudarjeno), skladno s Standardom UPN QR. Pri strojni izpolnitvi črk oz. številk ne izpolnjujemo v okenca, biti morajo le poravnana levo in v pravem polju. Znesek, Datum plačila, Rok plačila, IBAN in Referenca, se pri strojni izpolnitvi plačilnega naloga izpišejo formatirano.

Tiskanje besedila na hrbtni strani obrazca UPN QR ni dovoljeno

 

Navodila za izpolnjevanje posameznih polj pri različnih namenih uporabe UPN QR

Polje

Nalog za plačilo obveznosti

Nalog za plačilo obveznosti registriranih izdajateljev

Nalog za  polog
gotovine

Nalog za  dvig gotovine

Opis

Koda QR

Neobvezno

Obvezno

Neobvezno

Neobvezno

Koda QR izpisana v skladu s tehničnimi navodili.

IBAN plačnika

Neobvezno

Ni dovoljeno

Ni dovoljeno

Obvezno

Vpis računa v strukturi IBAN v obliki SI56 9999 9999 9999 999 .

Polog

Ni dovoljeno

Ni dovoljeno

Obvezno

Ni dovoljeno

Vpis oznake 'X'

Dvig

Ni dovoljeno

Ni dovoljeno

Ni dovoljeno

Obvezno

Vpis oznake 'X'

Referenca plačnika

Neobvezno

Ni dovoljeno

Ni dovoljeno

Neobvezno

Vpis reference, ki jo določi plačnik. Polje se izpolnjuje v skladu z vsakokrat veljavnim Navodilom, ki ureja oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc.

Ime, ulica in kraj plačnika Obvezno Obvezno Neobvezno Obvezno Vpis imena, ulica, poštna številka in kraja plačnika

Znesek

Obvezno

Obvezno (1)

Obvezno

Obvezno

Vpis zneska v EUR.

(1) Vpis zneska je neobvezen za registrirane izdajatelje UPN QR
(npr. humanitarne dejavnosti).

Datum plačil Neobvezno Ni dovoljeno Obvezno Obvezno Vpis datuma izvršitve transakcije. Pri negotovinskem nakazilu je dovoljen  vpisa datuma za v naprej.

Nujno

Neobvezno

Ni dovoljeno

Ni dovoljeno

Ni dovoljeno

Vpis oznake 'X'.

Koda namena

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Vpis kode namena v skladu z veljavnim šifrantom kod namena.

Namen plačila

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Vpis podatkov o namenu.

Rok plačila

Neobvezno

Neobvezno

Ni dovoljeno

Ni dovoljeno

Vpis podatkov o roku plačila.

IBAN prejemnika

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Ni dovoljeno

Vpis računa v strukturi IBAN v obliki SI56 9999 9999 9999 999), če je plačilni račun prejemnika plačila v Republiki Sloveniji. Za ostale račune v okviru SEPA, formatirano AA99 XXXX XXXX XXXX  XXXX XXXX  XXXX XXXX XX (do 34 znakov - po pravilih za IBAN posamezne države).

Referenca  prejemnika

Neobvezno
(2)

Obvezno

Neobvezno

Ni dovoljeno

Vpis reference, ki jo določi prejemnik plačila ali plačnik. Polje se izpolnjuje v skladu z vsakokrat veljavnim Navodilom, ki ureja oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc.

(2) Vpis reference je obvezen v primeru plačila obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov - JFP (npr. dohodnina, DDV, prispevki, globe, prekrški, upravne takse…).

Ime, ulica in kraj  prejemnika

Obvezno

Obvezno

Obvezno

Neobvezno

Vpis imena, ulica, poštne številka in kraja prejemnika

Podpis plačnika (neobvezno žig)

Neobvezno

Neobvezno

Neobvezno (3)

Neobvezno (3)

V primeru, da je podpisov več, se ne smejo prekrivati. Če se nalog žigosa, je priporočljiva uporaba modre ali črne barve žiga.
(3) Žig in podpis obvezna v odvisnosti od internih zahtev posameznega izdajatelja oziroma banke.


UPN QR - potrdilo

Ime polja

Opis

Ime plačnika

Vpis istih podatkov kot na obrazcu UPN QR. Ime, ulica in kraj plačnika se nahajajo vsak v svoji vrstici.

Namen in rok plačila

Vpis istih podatkov kot na obrazcu UPN QR. Namen plačila in rok plačila sta ločena z vejico in presledkom.

Znesek

Vpis istih podatkov kot na obrazcu UPN QR (Znesek).

IBAN in referenca prejemnika

Vpis istih podatkov kot na obrazcu UPN QR. IBAN se nahaja v prvi vrstici.

Ime prejemnika

Vpis istih podatkov kot na obrazcu UPN QR. Ime, ulica in kraj prejemnika se nahajajo vsak v svoji vrstici.

 

Značilnosti natisnjene kode QR na obrazcu UPN QR

a. Verzija QR: Version 15 (77x77 modulov). Verzija 15 je obvezna, ne glede na količino vpisanih podatkov.
b. Tip podatkov QR: Byte data (Binary, binarno).
c. Stopnja poprave podatkov QR: ECC_M (Error Correction Level M).
d. Nabor znakov QR: ISO 8859-2. Obvezna je uporaba Extended Channel Interpretation (ECI value 000004).
e. Velikost modula QR: 0,42333 mm x 0,42333 mm.
f. Velikost kode QR brez obveznega belega roba: 32,59676 x 32,59676 mm
g. Prostor, ki ga zaseda QR z obveznim belim robom: 35,98333 x 35,98333 mm.
h. Najnižja ločljivost izpisa QR: 600 x 600 DPI.

Če izpolnjujemo kodo QR, veljajo omejitve pri dolžini posameznih polj v skladu s strukturo zapisa QR.
Vsebina zapisa QR mora biti identična zapisom na obrazcu.